Engelsen door het luchtruim zwevend… dat is een voorbeeld van een mondegreen. Het uit het Engels afkomstige begrip mondegreen komt er op neer dat een tekst (meestal van een liedje of een gedicht) verkeerd verstaan wordt: men hoort onbewust andere woorden dan er eigenlijk gezongen worden. Kinderen vullen voor hen onbekende woorden aan tot een kloppend geheel. Een bekend voorbeeld in de kerstliederencategorie is: Midden in de winternacht, ging de Hema (hemel) open. Of deze: De herders in bed gingen liggen (naar Bethlehem gingen), ‘ t liep tegen het nieuwe jaar.

Maar waar komt de naam Mondegreen vandaan? De mondegreen dankt zijn naam aan een strofe uit het Schotse gedicht The Bonny Earl of Murray. De eerste strofe van dit gedicht eindigt met de tekst They have slain the Earl of Murray / and they laid him on the green. Als kind verstond de Amerikaanse schrijfster Sylvia Wright dit als They have slain the Earl of Murray / and the Lady Mondegreen. In 1954 gaf zij de naam van deze niet bestaande dame aan het verschijnsel. Op de site van het Genootschap Onze Taal is een hele verzameling mondegreens te vinden.

Maar goed, eigenlijk ging het hier niet om mondegreens, maar om zwevende engelkens. Gisteren 2 vilten engeltjes gemaakt.

lief en onschuldig

 2 rendieren en de kerstman volgen nog

Advertenties